absolute_top Spre pagina de start Spre situl Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei
stanga_sus Spre pagina de start
stanga_jos

PREZENTARE GENERALĂ

SCURT ISTORIC

ARHITECTURA

LUCRARI DE RESTAURARE

VIATA LITURGICA

ACTIVITATI CARITATIVE

PLANURI DE VIITOR

OAMENII BISERICII

ADRESE ORTODOXE

CONTACT

arrow_left

Scurt istoric (1)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>

Domnitorul Alexandru Lăpuşneanu cu soţia Domniţa Sultana
Alexandru Lăpuşneanu (sec XVI)
Tablou votiv
Soltana Domniţa
Tablou votiv

Ctitorie a Domnului Moldovei Alexandru Lăpuşneanu, a soţiei Ruxandra şi a fiicei lor, Domniţa Soltana, construcţie masivă din piatră ridicată între anii 1551-1562 pe temeliile unei biserici mai vechi, biserica având hramul Schimbarea la Faţă a fost vreme de 250 de ani aşezământ monahal, cunoscută sub numele de Mănăstirea Socola.

Situată în partea sudică a oraşului Iaşi, mănăstirea şi-a luat denumirea de la o vestită crescătorie de şoimi existentă aici pe vremuri. Domnii Moldovei erau obligaţi să dea anual tribut Înaltei Porţi aceste păsări, cuvântul şoim traducându-se în limba slavonă prin socol.

Cea dintâi stareţă a fost însăşi fiica domnitorului, Domniţa Sultana. Timp de peste două secole, Mănăstirea Socola a fost o adevărată şcoală, la care învăţau carte - pe lângă maicile de aici, numite şi Didascălele - tinerele fete sau femei din rândul boierilor şi al negustorilor moldoveni.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>

arrow_right
absolute_bottom